Call

Raw food och miljön

 

Raw food – det gröna valet

Inom raw food finns en mängd olika produkter med ett proteininnehåll som är minst lika högt som i den döda, processerade köttbiten och som inte heller haft en skadlig inverkan på vår miljö. Dessutom har raw food-maten behållit sina näringsämnen till skillnad från köttbiten vars vitaminer, antioxidanter och enzymer förstörts genom hård upphettning. Raw food-maten äts naturlig eller rå, och då den upphettas överstiger temperaturen aldrig 42,5 grader vilket bidrar till att man spar på energin. Utöver att vara bra ur en miljösynpunkt är raw food såklart även bra för den egna hälsans skull.Miljöarbete

Den nyttiga, levande raw fooden
Ett exempel på levande föda är ett blad som plockas från en buske eller ett träd. Det som gör bladet till levande föda är just att busken eller trädet fortfarande har förmågan att grodda sig och växa om igen fastän blad plockats bort. Man har varken skadat växten eller det lilla bladet.
Den naturliga, levande raw fooden kan jämföras med en köttbit som är död då den äts av oss människor. För att få fram en köttbit dödar vi själva djuret, själva maten och så småningom, genom hård upphettning, även de livsnödvändiga enzymer och näringsämnen som finns i maten och människans matsmältningssystem.

Sojabönan
Soja är en liten, grön böna full av proteiner. Trots att den är både god och nyttig är denna lilla böna ett stort hot mot vår miljö. Varför?
Den mesta soja som odlas exporteras till oss i västvärlden. Sojan som kommer till oss används nästan uteslutande till att producera djurfoder till exempelvis bondgårdar och uppfödare. Idag använder man sig alltså av väldigt stora mängder soja för att producera köttprodukter inom köttindustrin.
Inom raw food undviker man soja, dels på grund av dess innehåll av GMO (genmanipulering) men även på grund av sojabönans negativa inverkan på vår miljö.

Transporter och koldioxidutsläpp
Det vi behöver göra för att minska belastningen på miljön och människans hälsa är alltså att äta mindre oekologiskt producerat kött. På så sätt ser vi till att vi inte stödjer den miljöförstöring som sojabönan för med sig, bland annat koldioxidutsläppen som sker då sojan transporteras den långa vägen från Sydamerika till länder i Europa.  
Det är tydligt att mat är en viktig del av utvecklingen mot en mer miljövänlig värld med minskade koldioxidutsläpp. Förutom kött har även ägg- och mjölkprodukter en stor påverkan på miljön, vilket gör raw fooden till en mycket miljövänlig livsstil.

Raw food och skövling
Den mesta sojan vi importerar till Sverige odlas i Sydamerika där sojaodlingarna innebär enorma och allvarliga miljöproblem. För att få plats med de stora sojaodlingarna skövlas Amazonas regnskogar vilket bidrar till en förödelse för vår jord. Vid skövling samt odling använder man sig även av giftiga bekämpningsmedel som varje år skadar och så småningom även dödar både människor och djur. Djurarter utrotas och människor blir bortskjutsade från sina hem, allt för att vi i den rika delen av världen ska kunna äta billigt kött.