Call

Raw food och Levande föda

Raw food

Vad är Raw food?
Raw food är kost som behandlats på ett särskilt sätt för att maten ska bevara så många av sina naturliga näringsämnen som möjligt. I Sverige går oftast Raw food under benämningen levande föda och det som kännetecknar Raw food är att denna mat inte tillagats i över 42,5 grader.

Det finns idag en mängd olika grenar inom den levande födan där vissa innehåller mjölkprodukter och kött medan andra följer de strikta vegandisciplinerna med grönsaker, frukt, nötter och frön. Raw food
Bild från www.levandefoda.se
Effekter och resultat
För att kroppen ska bli och även förbli frisk behöver den bli försedd med olika näringsämnen. Mängden näringsämnen i maten vi äter beror mycket på temperaturen då den tillagats. Ju högre temperatur maten tillagats i, desto mer av näringsämnena försvinner och vid upphettningen frigörs dessutom gifter som enkelt tas upp av kroppen.

Raw food är ren, okomplicerad mat. Den är ekologisk och varken processad eller genmodifierad, vilket gör att kroppen i hög grad kan tillgodoses med vitaminer, mineraler, enzymer och vatten. I och med att Raw food inte tillagas i över 42,5 grader behåller maten alla de näringsämnen som kroppen är i behov av. Detta bidrar till att enzymerna som hjälper till att smälta och förbränna maten kan fungera fullt ut. Raw food ser med andra ord till att matsmältningen och förbränningen arbetar på ett så bra sätt som möjligt.
Levande föda innehåller mer av den lättsmälta näringen av högre kvalitet och mindre av den svårsmälta, döda massan. De levande enzymerna i den lättsmälta näringen stimulerar kroppens egna enzymer och stärker kroppen inifrån. Kroppen får då själv möjligheten att läka det som är skadat och sjukdomar och andra besvär tillåts försvinna den naturliga vägen.
                                                                                                                                                    
Bakgrund/historik
Raw food-kulturen har sakta vuxit fram under 1900-talet och har sitt ursprung i västra USA. Under 80-talet spred sig Raw food till övriga världen och under början av 2000-talet har denna sorts mattyp gjort sig allt mer populär bland svenskarna.

Raw foods historia går långt tillbaka till stenåldern men det namn som gav maten en nytändning var Ann Wigmore, en litauiskfödd amerikansk som idag är en av de största förespråkarna av levande föda. Med dålig hälsa började hon använda sig av örter och vetegräs för att läka sig själv och under de resterande åren av hennes liv främjade hon naturlig mat och läkning vid sina skolor i Boston.

Raw food som hälsodiet utvecklades i Schweiz av läkaren Maximilian Bircher-Benner efter att experiment där råa grönsakers effekt på människors hälsa visat på goda resultat.

Användning
En Rawfood-diet innebär inte att man är tvungen att avstå från saker i livet utan snarare att man byter ut råvaror mot ett mer hälsosamt alternativ. Det kan handla om att byta ut det traditionella, vita sockret mot agavesirpa, vete mot bovete och den vanliga mjölken mot cashewmjölk.